Obedience

Tento šport som objavila len nedávno, ale zaujal ma. 

Takže sa pravdepodobne začlení do nášho programu :)

Obedience, ako druh kynologického športu, je evidovaný pod hlavičkou Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI). V preklade toto slovo znamená poslušnosť, ale cvičenie obedience v sebe zahŕňa čiastočne aj prvky pachových prác (identifikácia predmetu). V tréningu sa pes učí vykonávať cviky kontrolovaným spôsobom, ochotne a aj v určitej vzdialenosti od psovoda. Pri predvádzaní cvikov by mal psovod so psom preukázať celkovo dobrý vzájomný vzťah. Obedience je súbor 10 cvikov, ktoré sú v jednotlivých krajinách presne určené národnými pravidlami podľa stupňov náročnosti. Národné pravidlá sa od seba odlišujú. Súťaž medzinárodného významu (Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta) sa riadia pravidlami obedience – Trieda III podľa skúšobného poriadku FCI.

 

Obedience je vhodné pre všetky typy psov bez ohľadu na ich telesnú stavbu a fyzické dispozície. Tento mladý kynologický šport je určený aj pre psov, ktorí nevykonávajú klasický športový výcvik. Výhodou pri cvičení obedience je zvýšený temperament psa, jeho pevná nervová sústava a radosť z cvičenia. Na cvičenie obedience nepotrebujete rozľahlé cvičisko, ani zvláštne technické a výcvikové pomôcky.

Prevzaté zo https://www.dog-obedience.sk